Подкрепи центрове за деца с аутизъм!

Целта на кампанията е да съберем 100 000 долара, за да осигурим необходимото специализирано оборудване и материали за седем центъра. Също така ще подпомогнем обучението на персонала и ще покрием някои оперативни разходи.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ЩЕДРОСТТА! 42%

Събрани до момента: $42,390

Цел: $100,000

Дари сегаили дари чрез Venmo

или прати чек на:
Children of Bulgaria, Inc.
36 Harrison Dr
Larchmont, NY 10538


Децата на България е публична благотворителна организация с нестопанска цел, освободена от данъци съгласно раздел 501, буква в), параграф 3 от IRS.

Информация за текущата кампания


Радваме се да обявим нашата нова кампания за 2021 г., която ще подкрепи центрове за деца с аутизъм.

Грижите за деца с аутизъм в България са оскъдни и повечето деца никога не получават необходимата помощ поради ограничените държавни центрове или неспособността на родителите да плащат таксите за частни центрове.

Целта на кампанията е да съберем 100 000 долара, за да осигурим необходимото специализирано оборудване и материали за седем центъра. Също така ще подпомогнем обучението на персонала и ще покрием някои оперативни разходи.

След внимателно проучване идентифицирахме следните центрове, чиито нужди ще подкрепим чрез нашата кампания 2021:

 Много е важно да повишим осведомеността за тази кауза и се надяваме да се присъедините към нас в това амбициозно начинание!

Дарители

Tanya Veleva
Enio Nakov & Ivelin Spasov
Boris and Gergana Genov

Polina and Orlin Jordanov
Stoya Maglova
Evgeniya Kopacheva

Polina Gerontieva
Maya and Alec Stephanov
Yordan Hariskov
Petya Atanasova
Monika Ganeva
Denitsa Hristova
Noam Sivkoff-Livneh
Vanya Stefanova
Petar Arizanov

Nikolay Simeonov & Iva Kiradjieva
Galina Kiradjieva & Hristo Jordanov
Natalia Vladova-Mugue
Lisa Michele
Kaloyan Jordanov
Antonia Bakalova
Daniela Simova
Deyan Ninov
Elena Park
Eleonora Gateva
Svetla Marinova
Zdravka Dimitrova
Пенка Николова-Балтов
Svilena Dimitrova
Robert and Rosi Popov
Ivelina Velikova
Dimitar Marinov
Svetlana Ivanova
Petar Iliev
Petya Abadzhieva
Adelina & Stefan Genovi
Yoanna Naydenova