Подкрепи деца със специални нужди и аутизъм

Нашата цел е да съберем $100,000! Всеки долар/лев ни приближава към целта. Благодарим Ви!

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ЩЕДРОСТТА! 43%

Събрани до момента: $42,644

Цел: $100,000

Дари сега

Децата на България е публична благотворителна организация с нестопанска цел, освободена от данъци съгласно раздел 501, буква в), параграф 3 от IRS.

Информация за текущата кампания


С огромна радост представяме новият ни проект, с който целим да помогнем на четири центъра за деца със специални нужди и с аутизъм, съсредоточени в Югоизточна и Югозападна България. Целта на кампанията е $100,000. Моля, помогнете да сбъднем техните мечти!

 

Центровете за настаняване от семеен тип за деца с увреждания гр. Ямбол обслужват 45 деца и младежи с множество увреждания. Сред тях са епилепсия, аутизъм, синдром на Даун, умствена изостаналост, глаукома и други.

Центровете имат неотложна нужда от ежедневни неща като дюшеци, матраци, спално бельо, одеала, хавлии и килими! Бихме желали да подкрепим тези центрове първо – във връзка с настъпването на Новата Година!

 

Центърът за Ранна Детска Интервенция в Хасково предлага услугите си от две години насам  и поради голямата потребност вече обслужва около 50 деца. Децата са от 0 до 7 годишни и се обслужват както в центъра така и по домовете им. Центърът предлага специализирана подкрепа за деца с увреждания и деца в риск от забавяне в развитието, която включва ранно идентифициране на рисковете за детското развитие, прилагане на мерки за ранно въздействие с цел подобряване на състоянието и развитието на децата и за изграждане на умения за тяхното отглеждане.

В момента центърът се нуждае от специализирано оборудване за децата с двигателни проблеми, като: терапевтичен стол за деца с увреждания, позициониращ стол за деца с увреждания, тежки столчета и маси за работа с деца за терапевтичните сесии, Трасе за балансиране с гимнастическа платформа и други. Също са нужни 5 компютъра за обучение и проектор.

Дневен център „Добро Сърце е първата социална услуга за деца с увреждания в област Перник и наскоро отбеляза 25-годишен юбилей. Обучават се 40 деца на възраст от 3 до 18 години. В последно време се увеличава броят на децата от аутистичния спектър, както и на тези с двигателни проблеми и на инвалидни колички.

Най-голямата мечта на центъра в момента е изграждането на „класна стая“ с навес на открито в двора. Там ще се провеждат обучителни игри и занимания, ще се организират забавления, празници, спортни игри и състезания, не само за децата от центъра.

Други важни нужди на центъра са: устройство/робот за придвижване на инвалидни колички по стълби или платформа/асансьор; специализирани колички или столчета за деца с двигателни проблеми; и специализирани дидактични материали и технически средства за двигателна терапия, монтесори терапия и спортни игри.

Ако има възможност, администрацията и децата ще се радват да получат също и оборудване за игри и работа на открито.

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Ямбол предоставя помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини в областта. Работят с над 120 деца и ученици със специални образователни потребности в самите детски градини и училища.

Администрацията на центъра желае да получи уреди и техника по новата система Биологична Обратна Връзка (Б.О.В.) или Биофидбек. Това е общото наименование на нова група апаратни методи, които позволяват на човек да се научи да разпознава и повлиява свои несъзнателни физиологични процеси. При децата с аутизъм, разстройство на развитието, синдром на Даун, умствена изостаналост, хиперактивност и други заболявания тези уреди помагат да се балансират емоциите, да концентрират вниманието си, да релаксират, да се научат да се справят с ежедневни трудности и др.

Благодарим ви за 10 години подкрепа. Вашата сърдечна помощ дава възможност на стотици деца за по-достоен и пълноценен живот в нашата Родина!

Дари сега

Дарители

Анонимни дарители
Анонимни дарители

Emilia and Damon Gura
Petya Atanasova
Anton Bakalov
Anonymous
Ivelin Spasov
Boris and Gergana Genov

Katarzyna Ozor
Enio Nakov
Petar Stoykov
Iva Petrova
Konstantin Boubev
Boyan Kushlev
Anonymous

Atanas Jordanov
Neno Pachovski
Noam Sivkoff-Livneh
Anonymous
Vanya Stefanova
Kalin Tintchev
Goritza Ninova
Alek Petrov
Elena and Petar Arizanov
Linda and Don Van Wart