Подкрепи деца със специални нужди и деца с увреден слух в Плевенско и Пловдив

Нашата цел е да съберем $100,000! Всеки долар/лев ни приближава към целта. Благодарим Ви!

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ЩЕДРОСТТА! 10%

Събрани до момента: $9,266

Цел: $100,000

Дари сега

Децата на България е публична благотворителна организация с нестопанска цел, освободена от данъци съгласно раздел 501, буква в), параграф 3 от IRS.

Информация за текущата кампания


Приятели,

Развълнувани сме да Ви съобщим, че кампанията за 2023 на Децата на България има за цел да помогне на деца със специални нужди и на деца с с увреден слух, в два центъра в Плевенско и  Пловдив. Това са деца с особена нужда от помощ, тъй като през последните години държавата интегрира все повече деца със специални нужди в обикновените локални училища. Децата, които остават в специалните центрове са с особено тежки заболявания и не могат да бъдат лесно интегрирани, а бюджетите на центрове са рязко намалени и не стигат за поддръжка и набавяне на специални съоръжения. Целта ни е да съберем $𝟏𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 за тази кампания в полза на двата центъра!

Моля, включете се с дарение и/или matching gifts от работодателите Ви тук: https://childrenofbulgaria.org/donate-now/

През 2023 даренията Ви ще помогнат първо на децата от  Център за Специална Образователна Подкрепа „Леда Милева“ от Долни Дъбник, Плевенска област. Центърът обучава и терапевтира деца с умствена изостаналост, аутистичен спектър, физически увреждания, и др., от 5 годишна възраст до 12ти клас. Повечето от учениците ползват общежитие и са целогодишно в Центъра. Допълнително идват и деца от обикновените училища да използват кабинетите и оборудването. Материалната база е много стара. Нашата организация има желание да набере средства за модерни уреди и оборудване, за да могат децата да бъдат подпомагани пълноценно. Те имат остра нужда от ново обзавеждане за спални и класни стаи, санитарен възел за хора с увреждания и специализирани кабинети. Една мечта на екипа от Центъра е закупуването и инсталиране на солна стая, която има множество ползи за децата със специални нужди.

Ако постигнем финансовата си цел, с остатъка от средствата ще помогнем и на Специално Училище за Деца с Увреден Слух „Професор д-р Стоян Белинов“, Пловдив. Там се обучават около 100 деца, от 2 годишни до 12-ти клас, от които половината живеят постоянно в общежитието. Училището има нужда от обзавеждане на ерготерапевтичен кабинет и обновяване на и спалните помещения на учениците. Ерготерапевтиченият кабинет би помогнал на децата с увреден слух да подобрят своите умения за самообслужване и да постигнат цялостната самостоятелност и независимост.

Моля помогнете и дарете и за децата с увреден слух в специалното у-ще в Пловдив!

За живеещите в САЩ, даренията Ви могат да бъдат приспаднати от данъците Ви, а някои работодатели match-ват вашите дарения. Включете се за да достигнем нашата цел и всички заедно помогнем на Децата на България!

Благодарим Ви.

Весела Коледа и Щастлива, Мирна и Успешна Нова 2023 Година!

Дарители

Бъди първи тука.

Tanya Veleva
Anonymous

Pavel Piperkov
Petar Petrov
Ralitza Prentis
Kaloyan and Iva Mihaylovi

Nasko Jordanov
Noam and Simona Sivkoff-Livneh
Vanya Stefanova
Kalin Tintchev
Krum Dukin

Дари сега