Децата на България в новините

Отбрани интервюта


БНТ2 Враца, 16.12.2019

БНТ2 Русаля, 12.2019

БНТ2 Пловдив, 13.05.2019

БНТ2 Варна, 21.11.2018

БНТ1 Варна, 25.10.2018

БНТ2 Пловдив, 06.06.2018

БНТ2 Варна, 5.05.2017

БиТВ Варна, 03.05.2017

В пресата


21ви Декември, 2019г.

25ти Октомври 2018г.

9ти Май 2018г.

3ти Май 2017г.

25ти Март 2024г.

5ти Април 2024г.

23ти Април 2024