Мисия на „Децата на България“

Децата на България е нестопанска организация с цел да подпомага здравните, образователните и други институции да създават по-добър свят за децата в България.

За да постигнем нашата цел, ние смятаме да предприемем следните стъпки:

  • Активно да осведомяваме широката общественост и потенциалните дарители за специфичните предизвикателства, пред които са изправени децата в България – най-бедната страна на Европейския съюз.
  • Да изграждаме връзки които водят до финансиране.
  • Да създаваме индивидуални проекти за подпомагане специфични нужди в институции и организации, които обслужват децата в България.
  • Да се уверим че всеки отделен проект е одобрен от членовете на нашия съвет и / или нашата комисия по проекти, с цел да осигурим най-доброто използване на наличните средства.
  • Да изпращаме физически стоки и оборудване, вместо пари, за да премахнем възможността за измама или присвояване. Винаги да избираме най-добрата цена.

Съветът на Директорите на  „Децата на България“ се състои от високообразовани и успешни членове на българската емигрантска общност. Членовете на нашия съвет се ангажират да повишават информираността за нуждите на децата в България и да насърчават нашата организация да осигури финансиране за много необходими проекти в различни институции, обслужващи тези деца.

Децата на България Визия

Нашата визия е да подобрим благосъстоянието, здравето и образованието на децата в България.