Donations for Montana

Приятели на Children of Bulgaria,

Завършихме събирането на дарения за детското отделение в болницата във Видин и започнахме набирането на средства за детското отделение в болницата “Д-р Стамен Илиев” в град Монтана. Молим включете се! Отделението има нужда от закупуването и доставката на мобилен рентгенов апарат, неонатален респиратор, 2 монитора за следене на жизнени показатели и 2 перфузора за тяхното педиатрично отделение. След анализ и сравнение, подбрахме няколко оферти за закупуването на медицинска апаратура за МБАЛ град Монтана. В процес на работа сме по изпълнение на офертите.
Молим направете дарение направете дарение днес! Благодарим!

https://childrenofbulgaria.org/current-campaign/ —-> Scroll down to Montana

Children of Bulgaria

МБАЛ Монтана https://www.mbalmontana.com/

Friends of Children of Bulgaria,

We have finished collecting donations for the pediatric department at the hospital in Vidin and began collecting funds for the pediatric department at the hospital in Montana. Please make a donation now! The department needs one portable X-Ray machine, one neonatal respirator, two monitors to display vital signs and two perfusion pumps. We have received the medical equipment quotes, compared best offers, and we are in the process of fulfillment.
Please take action today and make a donation! Thank you!