Progress So Far for The Centers For Children With Autism

Развитието на кампанията ни за центровете за деца с аутизъм в България:
1. Обзаведохме 2 специални стаи за децата с аутизъм в центъра в Свищов
2. Обзаведохме с мебели и учебни пособия – център Дъга, София (Сдружение “Асоциация Аутизъм”)
3. Обзаведохме сензорна стая със специализирани уреди за обучение – център за социална рехабилитация и интеграция, София (Сдружение “Асоциация Аутизъм”)
4. Осигурихме специализирано обучение за детската психоложка – център за социална рехабилитация и интеграция, София (Сдружение “Асоциация Аутизъм”)
5. Обзаведохме с мебели, учебни пособия, специализирани уреди за обучение – център Студентски Град, София (Сдружение “Аутизъм Днес”)
6. Купуваме и сменяме дограма (прозорци) на целия център – Студентски Град, София (Сдружение “Аутизъм Днес”)
7. Купуваме и сменяме ограда, входна врата на целия център – Плевен (Сдружение “Аутизъм Днес”)
8. Договор за специализирано обучение, месечно за цяла година – на преподавателите от Сдружение “Аутизъм Днес” за центрове, които имат из България
9. Предстои да обзаведем нови центрове в Бургас и Враца, са на голи стени в момента (Сдружение “Аутизъм Днес”)

Thank you friends for your continuous support!

The Children of Bulgaria Board of Directors