Regional Hospital in Vidin receives cutting-edge equipment

On December 6th, the regional hospital “Saint Petka” in Vidin, Bulgaria, received Children of Bulgaria donation – new cutting-edge equipment for blood-gas analysis. Blood-gas analysis allows the amount of oxygen (O2), carbon dioxide (CO2), and pH in the blood to be measured. It is one of the most useful diagnostic tests. In addition to being the only test that can be used to diagnose “respiratory failure,” the blood-gas analysis provides a very good opportunity to determine the cause of this respiratory failure. This high-tech piece of equipment is instrumental in diagnosing severe respiratory and cardiovascular conditions. It is also highly effective in the prevention of chronic respiratory diseases.
We hope the healthcare providers at the hospital’s pediatrics unit in Vidin use this new equipment very well. We thank all of our donors and supporters for their contributions to this equipment delivery!

На 6ти Декември, в МБАЛ “Св.Петка” АД град Видин беше доставен закупеният от нас кръвно-газов анализатор в отделението по Педиатрия. Кръвно-газовият анализ позволява да бъде измерено количеството на кислорода (О2), въглеродния диоксид (CO2) и pH в кръвта. Той е един от най-полезните диагностични тестове. Освен че е единственият тест, с който може да бъде поставена диагнозата „дихателна недостатъчност“, кръвно-газовият анализ дава много добра възможност да бъде уточнена причината за тази дихателна недостатъчност. Този високотехнологичен апарат позволява за бърза и точна диагностика на сериозни дихателни и сърдечни заболявания и е доста ефективен в превенцията на хронични заболявания на дихателните пътища.
Пожелаваме на екипа от МБАЛ Видин педиатрия да го използват дълго време и със здраве, както се казва.

Благодарим на нашите дарители!